نوشته های بارانی

امروز آسمان شکوفه باران است و زمین سفید پوش.  رنگها را کجا پنهان کرده ای ای نقش آفرین یگانه؟

خواستی سایه روشنی از سفید را با قلم موی سبزت آغشته کنی تا رنگها را از پشت پردۀ حریر برف و بلور باران نگاه کنم؟

اکنون مژگان خیس شکوفه ها را به تماشا خواهم نشست و خنکای نسیم را از پنجره ها بر گونه هایم خواهم کشید. امروز، تو معجزه ساز دیگری شده ای.شکوفه های نو رس و لطیف درختان مات و متحیّر تو مانده اند وبر سرهاشان چترهای سفید گرفته اند! گر چه نازک بدن اند و ضعیف، امّا تو خود دانا به هر کاری و توانا.

خبر شده ام که تمامی سرزمین ام سفید پوش است ، یا بارانی.

 تو زمستان را بها ری کرده ای و بهار را زمستان.

 دست هایم به دعای شکر گزاری، بر در گاه بی نیازیت دراز است و تو باران نه، بلکه برف را هم چاشنی بهار کرده ای.

 ای مهربان: با آسمان چه می کنی که هر لحظه فصلی تازه بر ما می گشاید؟ اکنون کنار پنجره، به تماشا ایستاده ام.بهت زده نیستم .زیرا که بر توانائیت واقفم.

امروز نوشته هایم بارانی ست . خنک است و بهاری.کمرنگ است و سایه روشنی از رنگها را به خود گرفته.

 بی خود از خویش شده  و شادمانم . 

 صدای اذان از منارۀ شهرگوشم را به هوش می آورد و نوای آسمانی کلام ات، مرا از نوشتن باز می دارد.

باید که شتاب کرد و در قبله گاهت،بر سجّا دۀعشق، نماز شکر بجای آورد.

/ 18 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محسن

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ساز خدا

با مسافر اسمانی زمین به روزم......خوشحال می شم قلم رنجه کنید!

محمد

[گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][لبخند][لبخند][گل][گل][لبخند][لبخند]

محمد

[گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند[گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند]][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][لبخند]

محمد

سلام بزرگوار صمیمی با غزلی از خودم تقدیم به یکی از دوستان وبلاگی ام بروزم و مشتاق حضور سبز و گرم شما هستم.[گل]

محمد

سلام بزرگوار صمیمی با ملاکهای انتخاب معلم نمونه بروزم. خوشحال میشم قدم رنجه بفرمائید و تشریف بیاورید[گل]