معنای سکوت

 

سکوتم را

به حساب  آرامشم نگذار

قلبم پُر است

از مهربانی های سرکوفت شده

و پشیمانی حسرت باری که

گناهش تقصیر دستهایم  است.

وقتی ناسپاسی ها

آنها را سرد کرد

داغی بر رویشان نهادم

تا دیگر هوس کمک به دیگران

به سرشان نزند!

یاد گاری نویس هایم :

برای آنهایی که درس محبت و عشق را نیاموخته اند ، حرام است بذل محبت .

زیرا دستهای سردشان ، گرمای دستهای شما را هم  ، خواهند دزدید !

/ 0 نظر / 70 بازدید