بیماری

من با بیماری سختی  ماههاست که در گیر هستم...

امروز برای اولین بار اینجا سر زدم.

حالم کمی بهتر شده اما همچنان در حال درمان هستم .

دلم برای نوشتن در وبلاگهایم تنگ شده...

 

/ 0 نظر / 73 بازدید